لیست و صفحه شخصی دبیران

 
 لیست دبیران محترم سال تحصیلی 96-95 در زیر آورده شده است. با کلیک بر نام هر دبیر به صفحه شخصی دبیر مراجعه فرمایید.

ادبیات، املا و نگارش

علوم تجربی

سرکار خانم نریمانی

سرکار خانم دانشور

سرکار خانم عصاره

سرکار خانم تاجیک

سرکار خانم حاجی هاشمی

سرکار خانم بهرامی

سرکار خانم ناهیدیان

سرکار خانم اخوان

سرکار خانم امامی

سرکار خانم مقصودی

پیام آسمانی و قرآن

عربی

سرکار خانم فخاری

سرکار خانم بنان

ریاضی

کار و فناوری

سرکار خانم بناکار

سرکار خانم دائی زاده

سرکار خانم جعفری

مطالعات اجتماعی

سرکار خانم فرزام فر

سرکار خانم آقاطهرانی

سرکار خانم یاروزاده

سرکار خانم جمشیدی

زبان

سرکار خانم طوسی

سرکار خانم سجادیه

هنر

سرکار خانم ملاذ

سرکار خانم قدمی

سرکار خانم بهمنی‌پور

سرکار خانم غفاری