دبیرستان آزاده دوره اول
پیامک مدرسهبازگشت به مدرسه 98

آزمون خیلی سبز

تاریخ های برگزاری آزمون خیلی سبز به همراه بودجه بندی آزمون( سال تحصیلی 99-98)

جهت مشاهده بر روی فایل های زیر کلیک کنید

14 مهر 98
یکشنبه آزمون تستی
11 آبان 98
شنبه آزمون تستی
17 و 18 آذر 98
یکشنبه و دوشنبه آزمون تشریحی
30 دی 98
دوشنبه آزموت تستی
26 بهمن 98
شنبه آزمون تستی
20 اسفند 98
سه شنبه آزمون تستی
7 و 8 اردیبهشت 99
یکشنبه و دوشنبه آزمون تشریحی
20 اردیبهشت 99
شنبه آزمون تستی

آزمون پیشرفت تحصیلی و مسابقه علمی

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و مسابقه علمی دانش آموزان

سال تحصیلی 97-96

آزمون به صورت هماهنک در تمامی مدارس دوره اول متوسطه و برای کلیه دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم در تاریخ‌‌های زیر برگزار می‌گردد:

آزمون مرحله اول: روز دوشنبه 1396/9/20

آزمون مرحله دوم: روز یکشنبه 1396/12/20

آزمون مسابقه علمی دانش آموزان: 1397/02/06 (ویژه دانش آموزان برگزیده آزمون‌های پیشرفت تحصیلی)

 

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی:

تعداد سوالات هر مرحله : پایه هفتم 80 سوال،‌ پایه های هشتم و نهم 90 سوال

زمان پاسخگویی به سوالات‌ : پایه هفتم 90 دقیقه و پایه‌های هشتم و نهم 100 دقیقه

 

نحوه شرکت در آزمون‌ها:

تمامی دانش آموزان ثبت نام شده در مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی، در مرحله دوم نیز شرکت داده خواهند شد و میانگین نمره‌ی کسب شده دانش آموزان در مجموع دو مرحله،‌ رتبه دانش آموز را تعیین خواهد کرد.

تبصره: نمره دانش آموزان در مرحله 2 با ضریب مشاهده می‌شود.

پس از اجرای دو مرحله آزمون، 15 درصد از دانش آموزانی که در مدرسه بالاترین امتیاز را کسب نموده‌ و یا موفق به کسب حداقل 80 درصد نمرات مجموع دو مرحله پیشرفت تحصیلی شده اند در آزمون مسابقه علمی که به صورت متمرکز در نواحی و مناطق در اردیبهشت ماه سال 1397 برگزار می‌گردد، ‌شرکت داده خواهند شد.

پس از برگزاری مسابقه علمی،‌ دانش آموزان برتر هر ناحیه/ منطقه در سهمیه خود (تیزهوشان، نمونه دولتی،‌غیر دولتی، شاهد، هیات امنایی، عادی، دولتی و شبانه روزی) مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

بودجه بندی مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی: (نسخه تایید شده از طرف اداره آموزش و پرورش)