دبیرستان دخترانه آزاده (دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

جشنواره نوجوان خوارزمی

سومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 96-95

اهداف :

1.     ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمینه پژوهش و شیوه کشف و حل خلاقانه مسائل

2.     فرصت آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های دانش آموزان

3.     کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی-یادگیری مبتنی بر تدریس پژوهش محور، موقعیت محور و .... مطابق با برنامه درسی ملی

4.     کاربردی کردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و موقعیت‌های زندگی

5.     توجه ویژه به دستاوردهای علمی و عملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت‌های علمی

6.     تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری

شرایط شرکت کنندگان در هر یک از محورها:

ردیف

عنوان

پایه

تعداد نفرات تیم

تا مرحله

1

پژوهش

تمام پایه‌ها

حداکثر 2 نفر،

حضور انفرادی بلامانع است.

کشوری

2

فعالیت‌های آزمایشگاهی

پایه هفتم

فقط تیم 2 نفره

کشوری

3

فعالیت‌های آزمایشگاهی

پایه هشتم

فقط تیم 2 نفره

استانی

4

دست سازه

تمام پایه‌ها

حداکثر 2 نفر،

حضور انفرادی بلامانع است.

کشوری

5

زبان و ادبیات فارسی

تمام پایه‌ها

انفرادی

کشوری

6

زبان انگلیسی

پایه هشتم

گروه 3 نفره

کشوری

7

زبان انگلیسی

پایه نهم

گروه 3 نفره

استانی

زمانبندی:

فعالیت

زمانبندی

اجرای مرحله‌ مدرسه‌ای جشنواره، تشکیل نمایشگاه از آثار دانش آموزان و داوری طرح‌ها

هفته اول بهمن

تکمیل و ارسال اطلاعات شرکت کنندگان به منطقه طیق سهمیه

نیمه بهمن ماه

اجرای مرحله منطقه‌ای  جشنواره تشکیل نمایشگاه از آثار دانش آموزان و داوری طرح‌ها

حداکثر هفته اول اسفند

ارسال به اداره کل و ارسال اطلاعت برگزیدکان به دبیرخانه استانی جشنواره در پژوهش سرای خیام

نیمه اسفندماه

توضیحات:

·         این جشنواره در تمامی محورها در چهار سطح: مدرسه، ناحیه، استان و کشور انجام می‌شود.

·         در سطح مدرسه دانش آموزان با سپرستی و راهنمایی معلمان در زمینه محورهای ارائه شده اقدام به فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی ، پژوهشی و ... نموره و سپس آثار ارائه شده مورد ارزیابی ، قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.

·         شرکت دانش آموزان در مرحله منطقه و استان صرفا بر اساس سهمیه مشخص شده است.