دبیرستان دخترانه آزاده (دوره اول) مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان

بازخورد اولیا و دانش آموزان از کلاس های آنلاین

دبیرستان دخترانه آزاده با در نظر گرفتن تعطیلی های مدارس در اسفند 98 تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از عقب افتادن دانش آموزان از برنامه سال تحصیلی، به همت مدیریت مدرسه و عزم و اراده دبیران اقدام به برگزاری کلاس های آنلاین کند.

خوشبختانه این کلاس ها بازخورد بسیار خوبی از جانب اولیا دانش آموزان داشته است. در ادامه تعدادی از پیام ها را می توانید مشاهده کنید.