کادر آموزشی

 سال تحصیلی 97-1396

نام و نام خانوادگی

سمت

زهرا فخاری

قران و معارف اسلامی

شهره بنان

زبان عربی

لیلا نریمانی

املا و ادبیات فارسی

زهرا حاج هاشمی

املا و ادبیات فارسی

بتول مهماندوست

املا و ادبیات فارسی

مژگان طوسی

مطالعات   اجتماعی

مونا جمشیدی

مطالعات   اجتماعی

زهرا آقا طهرانی

مطالعات   اجتماعی

مژگان ملاذ

زبان انگلیسی

خانم بهمنی پور

زبان انگلیسی

فرزانه فرزام فر

ریاضیات

حدیث جعفری

ریاضیات

هانیه بنا کار

ریاضیات
ژیلا  دانشور علوم تجربی

آزاده بهرامی

علوم تجربی

حمیده اخوان

علوم تجربی
شیلا شیرزادی

پریسا مقصودی

علوم تجربی

الهام شمس

علوم تجربی

فاطمه جلالت

متصدی آزمایشگاه

زینب رشیدی

تربیت بدنی و سلامت

سعیده صالحی

تربیت بدنی و سلامت
اکرم دایی زاده

کار و فنآوری

مریم قدمی

فرهنگ و هنر

پروین اصغری

عربی

خانم حسن خانی

کارگاه ریاضی

فاطمه سلیمیان کارگاه ریاضی