اردوی باغ گلها برای فعالین نماز: سال تحصیلی 97-96

تقدیر از دانش آموزان برتر: سال تحصیلی 96-97

پختن آش نذری در مدرسه: سال تحصیلی 96-97

جشن پیروزی انقلاب : سال تحصیلی 96-97

جشن ستاره ها : سال تحصیلی 97-96

تقدیر از رتبه های برتر مسابقات پیشرفت تحصیلی: سال تحصیلی 96-97

تقدیر از پژوهشگران برتر: سال تحصیلی 97-96

تقدیر از برترین های طرح ریحانه، حجاب برتر و برگزیدگان پیشرفت تحصیلی: سال تحصیلی 97-96

کارگاه ارتباط موثر مادر و فرزند : سال تحصیلی 97-96

دیدار اولیا با دبیران : سال تحصیلی 97-96