بزرگداشت مقام زن

تقدیر از دانش آموزان ممتاز

جلسات مشاوره

مناسبت ها

بازدید از مرکز نجوم

اردوی باغ گلها برای فعالین نماز: سال تحصیلی 97-96

تقدیر از برترین های طرح ریحانه، حجاب برتر و برگزیدگان پیشرفت تحصیلی: سال تحصیلی 97-96

کارگاه ارتباط موثر مادر و فرزند : سال تحصیلی 97-96

دیدار اولیا با دبیران : سال تحصیلی 97-96

جشن روز میلاد پیامبر (ص): سال تحصیلی 97-96